• Sunduğumuz hizmetlerin tüm aşama ve sürecinde müşteri taleplerini göz önüne alarak ihtiyaca yönelik faaliyet gösteren ve piyasa beklentilerini muntazam bir şekilde güvenilir ilkelerle karşılayan ve sektörde aranan niteliklere sahip bir firma olmayı,
 • Dünyada yaşanan teknolojiyi takip edip teknolojik ilerlemeleri projelerde tatbik edip maliyeti düşürmek ve ekonomik hizmet politikasını benimsemek,
 • Üst düzey kalite anlayışı bağlamında; tüm çalışan kadronun alanında daha yetkin ve profesyonel hizmet vermelerini sağlamak adına ekip çalışmasının gücüne inanan ve kalite standardını her geçen gün artıran bir marka olmayı,
 • Liyakat ve ehliyet sahibi uzmanlarla hareket edip sunulan hizmetlerde başarılı hizmet sunma motivasyonu ile hareket etmeyi,
 • Sağlanan hizmetlerde kullanılan araçların tedarik edilmesinde tedarikçilerle güvene dayanan bir iş ortaklığı içinde bulunmayı,
 • Markamızın ve ülkemizin adını sadece bölgesel değil dünyada da duyurmak için bu amaca yönelik hizmet anlayışını benimsemeyi,
 • Envanterimizin mevcut mali, teknik ve idari birikimlerini artırarak lokal değil global bir zemine sahip olmak ve kurumsal kimliğimizi yurt dışına taşımayı,
 • Sağlanan hizmetin en pratik, en ekonomik ve en doğru yöntemler ile hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve bu sayede daha sonra meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmeyi,
 • Hazırlanması için başlanan tüm projeleri anlaşılan takvimde teslim etmek üzere üst düzey teknikler ve tam arzu edilen nitelikler ile hazırlamayı,
 • Tamamlanan projelerin piyasada aranan kalitede olmasını sağlamayı ve bu projeyi bütçe sınırları içinde kalarak ekonomik hassasiyeti göz ardı etmeden icra etmeyi,
 • Yaşadığımız topluma ve çevreye sevgi ve saygı ile yaklaşan ve örnek bir marka olan bir kuruluş olmayı,
 • Sağlanan proje ve hizmetleri en kaliteli şekilde yapıp proje hacmini sürekli artırmayı ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkı sağlamayı

ÖZDEMİR DESIGN – ENGINEERING, kalite politikası olarak belirlemiştir.